4. Śląski Festiwal Nauki Katowice

W dniach 26—27.01.2020 ubraliśmy czynny udział w 4. Śląski Festiwal Nauki Katowice, który odbył się w MIędzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Nauczyciele i uczniowie naszej placówki w ciągu dwóch dni byli zaangażowani w zadania w ramach stanowiska pokazowego Festiwalu Szkół Ponadpodstawowych — Sięgnij po Zawód.

Dziękujemy organizatorom i liczymy na zaproszenie w przyszłym roku :D