Aktualności

Egzamin ósmoklasisty

Wewnątrzszkolna instrukcja przeprowadzenia i organizacji egzaminu ósmoklasisty w Zespole Szkolno-Przedszkolnym dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszacych w Katowicach w roku szkolnym 2020/2021 — Czytaj więcej (plik PDF)


Zasady przyjmowania kandydatów
do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących
w Katowicach
w roku szkolnym 2020/2021

Do wszystkich typów szkół przyjmowani są uczniowie/słuchacze:
— niesłyszący i słabo słyszący
— posiadający aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
— posiadający skierowanie organu prowadzącego (Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice)

Więcej informacji (plik PDF — pobierz bądź czytaj online)


Facebook