Matura 2021

Matura 2021 w naszej szkole…

Wewnątrzszkolna Instrukcja Przeprowadzenia i Organizacji Egzaminu Maturalnego w XX Liceum Ogólnokształcącym
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach w roku szkolnym 2020/2021

Przeczytaj/pobierz plik PDF

 

 

Facebook