Dom Dziecka Tęcza w Katowicach — informacja

Szanowni Państwo,

w związku z dużymi potrzebami kadrowymi, zgłoszonymi przez Dyrektora Domu Dziecka Tęcza w Katowicach, uprzejmie proszę o przekazanie wszystkim nauczycielom, iż istnieje możliwość dodatkowego zatrudnienia w ww. Domu Dziecka. Osoba do kontaktu w tej sprawie jest pan Julian Jasiński — Dyrektor Domu Dziecka Tęcza, tel. 509-877-421. Jeśli któryś z pracowników pedagogicznych, zatrudnionych w jednostce, którą Państwo kierujecie byłby zainteresowany podjęciem takiej pracy uprzejmie proszę o odpowiednie dostosowanie czasu pracy tego pracownika w szkole/przedszkolu, w okresie zawieszenia działalności dydaktyczno-opiekuńczej.

W załączeniu przesyłam oficjalne stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej, dotyczące czasu pracy i wynagrodzeń pracowników jednostek oświatowych.

Proszę o przekazanie niniejszego pisma do wszystkich jednostek, wchodzących w skład grup wsparcia, którymi Państwo koordynujecie.

Grażyna Burek
Zastępca Naczelnika

MEN: Sytuacja nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami
w związku z zawieszeniem zajęć (komunikat) — Czytaj/pobierz