Gimnazjum

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZENIA
I ORGANIZACJI EGZAMINU W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM

Zapoznaj się z dokumentem — Przeczytaj/pobierz

PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
TEMAT PROJEKTU: DOPALACZE MOIM WROGIEM

Cele:

 1. Uświadomienie uczniom zagrożeń dla ich zdrowia i życia, płynąych z zażywania dopalaczy.
 2. Informowanie o szkodliwości środków i substancji, które mogą prowadzić do nieodwracalnych zmian.
 3. Kształtowanie umiejętności odmowy osobom namawiającym do spróbowania dopalaczy (postawaasertywna).
 4. Zwiększenie świadomości zagrożeń spowodowanych przez zachowania ludzi pod wpływem dopalaczy.
 5. Kształtowanie umiejętności pracy w zespole.
 6. Planowanie własnych działań i organizacji pracy z innymi.
 7. Kształtowanie samodyscypliny i dobrej organizacji pracy.

Zadania niezbędne do wykonania celów:

 1. Przygotowanie ulotki informacyjnej o skutkach zażywania dopalaczy.
 2. Udział w konkursie plastycznym “Stop dopalaczom”.
 3. Przygotowanie apelu o skutkach zażywania dopalaczy.
 4. Wykonanaie gazetki tematycznej “Dopalacze moim wrogiem”.
 5. Przygotowanie prezentacji multimedialnej “Wszystko, co trzeba wiedzić o dopalaczach”.
 6. Przygotowanie i udział w scence teatralnej “Chcesz żyć – nie bierz”.
 7. Wyszukanie w internecie informacji dotyczących możliwości udzielenia pomocy osobom uzależnionym.Przygotowanie ulotki informacyjnej.
 8. Wykonanie plakatu informacyjnego oraz zaproszeń na końcową prezentację projektu.

Termin realizacji projektu: wrzesień 2015–styczeń 2016

I Konsultacja – pazdziernik 2015
II Konsultacja – grudzień 2015
III Konsultacja – styczeń 2016
IV konsultacja – maj 2016

Termin prezentacji projektu: październik 2015, styczeń 2016, czerwiec 2016

grafika_dopalacze_moim_wrogiemW roku szkolnym 2015/2016 uczniowie klas IIa i IIb gimnazjum 31 w Katowicach przygotowują projekt edukacyjny: Dopalacze moim wrogiem. Uczniowie będą gromadzić informacje ma w/w temat, które będą wykorzystane do opracowania prezentacji projektu. Uczniowie przygotują dwa apele o tematyce dopalaczy, podczas których przekażą zdobyte informacje w postaci ulotki, plakatów, przekazu ustnego, gazetki tematycznej, prezentacji multimedialnej oraz inscenizacji. Wykonają zaproszenia dla Dyrekcji, Rady Pedagogicznej, Rodziców. Wszystkie zadania zostaną zaprezentowane publicznie podczas apelów w październiku 2015, styczniu 2016 oraz prezentacji ogólnej w czerwcu 2016 roku.

 

 


Gimnazjum nr 31 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym dla Dzieci Niesłyszących to szkoła dla młodzieży z wadami słuchu, w której nauka trwa 3 lata i kończy się egzaminem gimnazjalnym. Wszyscy uczniowie naszego gimnazjum objęci są systematyczną opieką surdopedagogiczną i logopedyczną, a wymagania programowe dostosowane są do ich indywidualnych potrzeb i możliwości.

Informacje na temat egzaminu gimnazjalnego zamieszczone są na stronach internetowych:

www.oke.jaworzno.pl

www.cke.edu.pl


NOWOŚĆ! GAZETKA SZKOLNA GIMNAZJUM
Cztery Pory Roku

Gazetka szkolnaW roku szkolnym 2015/2016 rozpoczynamy edycję gazetki szkolnej pt. „Cztery pory roku”, która będzie miesięcznikiem wydawanym przez Gimnazjum nr 31. Kolejne numery gazetki pojawiać się będą na koniec każdego miesiąca. W naszym miesięczniku na bieżąco będziemy informować o najważniejszych wydarzeniach z życia uczniów i szkoły, pojawią się również zagadnienia z programu wychowawczego i profilaktycznego Zespołu. Oprócz tych informacji będą stałe rubryki i wkładki tematyczne, a także elementy rozrywkowe i humorystyczne. Pisemko tworzą nauczyciele języka polskiego wspólnie z uczniami gimnazjum.

Każdy, kto ma odrobinę talentu i chęci, może pisać do gazetki lub podawać propozycje do kolejnych numerów. Podajemy nasz adres email: czteryporyroku@zsp-nieslyszacy.katowice.pl czteryporyroku@zsp-nieslyszacy.katowice.pl

Zachęcamy wszystkich rodziców oraz uczniów do zapoznania się z kolejnymi numerami naszej gazetki, a także do wspólnej zabawy.

 

„Cztery Pory Roku” nr 1 – wrzesień 2015 Przeczytaj/pobierz

„Cztery Pory Roku” nr 2 — październik 2015 Przeczytaj/pobierz

„Cztery Pory Roku” nr 3 — listopad 2015 Przeczytaj/pobierz

„Cztery Pory Roku” nr 4 — grudzień 2015 Przeczytaj/pobierz

„Cztery Pory Roku” nr 5 — styczeń 2016 Przeczytaj/pobierz

„Cztery Pory Roku” nr 6 — luty 2016 Przeczytaj/pobierz

„Cztery Pory Roku” nr 7 — marzec 2016 Przeczytaj/pobierz

„Cztery Pory Roku” nr 8 — kwiecień 2016 Przeczytaj/pobierz

„Cztery Pory Roku” nr 9 — maj 2016 Przeczytaj/pobierz

„Cztery Pory Roku” — jesień 2016/2017 Przeczytaj/pobierz

„Cztery Pory Roku” — zima 2016/2017 Przeczytaj/pobierz

„Cztery Pory Roku” — wiosna 2016/2017 Przeczytaj/pobierz


Osiągnięcia naszych gimnazjalistów

Szczególnie wyróżniający się i uzdolnieni  uczniowie biorą udział w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących, uczestniczą w konkursach wewnątrzszkonych,  międzyszkolnych, regionalnych i wojewódzkich, podczas których zajmują czołowe miejsca.

Konkursy ogólnopolskie

Rok szkolny 2010/2011

 1. XIX Ogólnopolski Konkurs Znajomości Języka Polskiego, odbył się w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszczy. Barbara Karcz (klasa I) zajęła II miejsce w swojej kategorii.
 2. XXXIV Ogólnopolski Konkurs Matematyczny dla Uczniów Niesłyszących i Słabo Słyszących w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej w Lublinie:  Barbara Karcz (klasa I) zajęła drugie miejsce, Krzysztof Fojcik (klasa III) zajął pierwsze miejsce w swojej kategorii. Zespołowo uczniowie zdobyli I miejsce.

Rok szkolny 2011/2012

 1. XX Konkurs Znajomości Języka Polskiego dla Uczniów Niesłyszących w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 4 w Łodzi  – „Wokół ekologii”. Nasi uczniowie zajęli w tym konkursie następujące miejsca: Barbara Karcz (klasa II) – II miejsce, Katarzyna Rosołowska (klasa I) – III miejsce.
 2. XXXV Ogólnopolski Konkurs Matematyczny dla Uczniów Niesłyszących i Słabo Słyszących w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2   dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszczy. Andrzej Rosołowski (klasa I) zajął II miejsce w swojej kategorii.

Rok szkolny 2012/2013

 1. XXXVI Ogólnopolski Konkurs Matematyczny dla Uczniów Niesłyszących i Słabo Słyszących odbył się w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 4 w Łodzi: Anna Szymczyk (klasa I) III miejsce, Jolanta Korzec (klasa III) III miejsce w swoich kategoriach. Zespołowo uczennice zajęły II miejsce.
 2. Byliśmy organizatorami XXI Ogólnopolskiego Konkursu Znajomości Języka Polskiego dla Uczniów Niesłyszących pod hasłem „W kręguepiki i dramatu”. Konkurs odbył się w dniach 12 – 14 czerwca 2013 roku. Wzięło w nim udział 10 ośrodków z całej Polski.

logo_konkurs_polskiego01Nasi uczniowie  zajęli następujące miejsca:

W kategorii klas pierwszych gimnazjum – Anna Szymczyka  III miejsce

W kategorii klas drugich gimnazjum – Katarzyna Rosołowska otrzymała wyróżnienie

W kategorii klas trzecich gimnazjum- Barbara Karcz  IV miejsce

Zespołowo zajęliśmy III miejsce.

 

Rok szkolny 2013/2014

W dniach 23–25 maja 2014 roku uczniowie gimnazjum wezmą udział w XXXVII Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących w Olsztynie. W styczniu 2014 roku odbędzie się  ogólnopolski konkurs pt. „Klocki matematyczne” organizowany przez Centrum Edukacyjno – Wydawnicze „Z-Trener”.

Konkursy weewnątrzszkolne

Co roku nasze gimnazjum organizuje wewnątrzszkolne konkursy przedmiotowe. W tym roku szkolnym 2013/14 również zaplanowanych zostało kilka konkursów przedmiotowych:

 1. Konkurs matematyczny „ Lubię matematykę’’ (II semestr 2013/14)
 2. Konkurs z języka polskiego „Bohaterowie naszych lektur” (czerwiec 2014)
 3. Konkurs przyrodniczy „Woda najcenniejszą substancją świata” (kwiecień 2014)
 4. Konkursy plastyczne (w ciągu całego roku szkolnego)

Dla naszych gimnazjalistów :)

Uczniowie mający trudności w nauce objęci są specjalistyczną opieką. Prowadzone są dla nich  zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, podczas których  doskonalone są umiejętności czytania ze zrozumieniem i wykorzystania swojej wiedzy w praktyce, poszerzane jest słownictwo czynne i bierne, rozwijane jest myślenie abstrakcyjne i logiczne. Uczniowie mają również okazję do utrwalenia zdobytej wiedzy i przygotowania się do egzaminu gimnazjalnego.

W naszej szkole prowadzone są kółka zainteresowań, z których mogą korzystać gimnazjaliści. Między innymi jest: kółko geograficzne, historyczne, plastyczne, biologiczne, matematyczne, języka polskiego.  Zajęcia te służą poszerzaniu zainteresowań i wiedzy młodzieży,  przygotowują uczniów do pomyślnego zdania egzaminu gimnazjalnego oraz konkursów i  olimpiad przedmiotowych.

Formy i sposoby realizacji zadań w gimnazjum

Projekt edukacyjny

Od czterech lat uczniowie klas II gimnazjum przygotowują projekt edukacyjny na wybrany przez siebie temat.

 1. Rok szkolny 2010/11 temat projektu „Odkrywamy naszą przeszłość i współczesność”. Zadaniem uczniów było przygotowanie rodzinnych albumów, drzewa genealogicznego swojej rodziny, odbyła się także wystawa pamiątek rodzinnych przyniesionych przez młodzież. W dniu projektu odbył się pokaz pt. „Moda dawniej i dziś”.
 2. Rok szkolny 2011/12 temat projektu „Śląsk moje miejsce na ziemi”. Zadaniem uczniów było przygotowanie plakatu oraz ulotki informacyjnej na temat swojej miejscowości. W dniu projektu uczniowie przygotowali  film, na którym prezentowali i opowiadali historię miasta Gliwice.
 3. Rok szkolny 2012/13 temat projektu „Sposoby nauczania dzieci niesłyszących dawniej i dziś”. Głównym zadaniem uczniów było zgromadzenie informacji i wiadomości dotyczących dawnych metod i sposobów nauczania niesłyszących,  opracowanie konkursu dla gimnazjalistów oraz przygotowanie scenek rodzajowych.
 4. Rok szkolny 2013/14 temat projektu  „Tradycje Świąt Bożego Narodzenia”.

Termin prezentacji projektu:

Grudzień 2013 r. i czerwiec 2014 r.

W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie klas II a i II b przygotowują projekt edukacyjny na temat : „Tradycje Świąt Bożego Narodzenia’’. Praca uczniów skupiać się będzie głównie na gromadzeniu informacji na w/w temat. Wiadomości te będą wykorzystane do opracowania prezentacji projektu. Następnie uczniowie przygotują zaproszenia dla Dyrekcji i nauczycieli oraz plakat informacyjny dla uczniów. Wszystkie zadania, które będą realizowane podczas projektu zostaną zaprezentowane publicznie podczas prezentacji, która odbędzie się w czerwcu 2014 roku. Podsumowaniem projektu będzie wystawa zdjęć na tablicy ogłoszeń. (zdjęcia)

Warsztaty teatralne

W roku szkolnym 2012/13 zorganizowane były warsztaty teatralne, które prowadził pan Grzegorz Naras – aktor. Miały one duży wpływ  na przełamanie u uczniów wstydu, nieśmiałości, własnych słabości i ogranizeń. Nauczyły młodzież  lepiej rozumieć i kontrolować swoje ciało oraz wykorzystywać naturalne dla osób niełyszących umiejętności pantomimiczne. Zajęcia te przyczyniły się  także do odkrycia kilku talentów aktorskich wśród naszych wychowanków. Efektem końcowym było przygotowanie występu pt. „Napad na bank”, który został zaprezentowany podczas XXI Ogólnopolskiego Konkursu Znajomości Języka Polskiego dla Uczniów Niesłyszących oraz z okazji Dnia Niesłyszącego.

Ogólnopolski Konkurs Bezpieczna Szkoła Bezpieczny Uczeń

W roku szkolnym 2012/13 uczniowie gimnazjum wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”. W ramach konkursu organizowane były spotkania z policjantem, psychologiem, pracownikiem opieki społecznej oraz apele. Uczniowie przygotowywali prace plastyczne, rozwiązywali zadania konkursowe i prezentacje multimedialne. Efektem końcowym było uzyskanie przez Zespół certyfikatu „Bezpieczna Szkoła”.

dyplom_bezpieczna_szkola02

Happening “Razem Poznajemy Dźwięki”

14 września 2013 roku w ramach odbywających się w Katowicach V  Dni Logopedycznych Uniwersytetu Śląskiego uczniowie Zespołu wzięli udział w happeningu „Razem poznajmy dźwięki” mającym na celu promocję naszej placówki w środowisku lokalnym oraz przybliżeniem problematyki osób z wadami słuchu. W tym celu przygotowano przedstawienie teatralne oraz  wywiad z uczniami gimnazjum i liceum na temat sposobów komunikacji z osobami niesłyszącymi.

Integracja

W roku szkolnym 2012/13 uczniowie klas I gimnazjum  brali udział w wyjściu do biblioteki miejskiej w Katowicach, oraz uczestniczyli w przestawieniu przygotowywanym z okazji Międzynarodowego Kongresu Integracji Osób Niesłyszących i Słabo Słyszących  odbywającym się w Domu Lekarza  w Katowicach.

Projekt “Damy Radę”

W sierpniu 2013 roku uczennica gimnazjum Anna Polok uczestniczyła w kilkudniowym projekcie „Damy radę – program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach”, który odbywał się w Lalikach koło Zwardonia. Celem projektu była integracja osób niesłyszącej z Polski, Litwy i Hiszpanii ze słyszącą młodzieżą z Katowic oraz zorganizowanie akcji ulicznej w Katowicach. 26 listopada 2013 roku Ania również wzięła udział w konferencji zorganizowanej w Bibliotece Śląskiej podsumowującej projekt.

Zielona szkoła

Od wielu lat uczniowie gimnazjum borą udział w wyjazdach na „zieloną szkołę”. Uczeń niesłyszące poznaje świat głównie przy pomocy wzroku, bezpośredniego uczestnictwa i kontaktu z tym, co poznaje. Podstawowym założeniem „zielonej szkoły” jest więc wykorzystywanie codziennych sytuacji życiowych, w celu rozwijania i wzbogacania słownika czynnego i biernego, a także odkrywania nowych możliwości naszych podopiecznych.

Od 04 do 18 września 2012 uczniowie gimnazjum  przebywali na „zielonej szkole” w Darłówku, gdzie zajęcia dydaktyczne przeplatane były wycieczkami do Kołobrzegu, Ustki, Darłowa, zajęciami sportowymi oraz zabawami w plenerze.

W terminie od 27.05.2014 do 10.06.2014 roku będzie zorganizowany dla gimnazjalistów wyjazd na „Zieloną szkołę” do Dąbek w ośrodku „DUET”.
Odwiedź stronę internetową Ośrodka Duet

Film i teatr

Od kilku lat współpracujemy z:

 1. Centrum Sztuki Filmowej w Katowicach. Uczniowie biorą udział w pokazach filmowych, wystawach oraz konkursach organizowanych przez CSzF. Młodzież poprzez te spotkania poznaje różne gatunki filmowe oraz przybliża sobie historie filmu i kina.
 2. Teatrem „Ateneum” w Katowicach. Gimnazjaliści uczestniczą w przedstawieniach  i lekcjach teatralnych. 17 października 2013 roku wzięli udział w X Międzynarodowym Konkursie Teatrów Lalkowych w Katowicach.

Wycieczki i imprezy w gimnazjum

Pasowanie na gimnazjalistę

Dyrektor i Rada Pedagogiczna ogłosiła, że w dniu 08 listopada 2013 roku po uroczystym pasowaniu uczniowie klas pierwszych zostali przyjęci do braci uczniowskiej Gimnazjum nr 31 w Katowicach. A co za tym idzie uzyskali wszelkie prawa i przywileje, a także i obowiązki Gimnazjalisty.

W pasowaniu wzięło 13 uczniów klas I a i I b gimnazjum:

Klasa I a – Daniel Dołgowski, Aleksandra Jaruszowic, Łukasz Konopka, Robert Małek, Piotr Krukowski, Dominik Sędziak, Łukasz Sporysz (wychowawca klasy pani Agnieszka Gardyjan)

Klasa I b – Dariusz Dyrbuś, Daria Knapik, Natalia Manowska, Mariusz Różycki, Kamil Stauer, Daniel Szymański (wychowawca klasy pani Jolanta Bodzioch)

foto_dzien_nieslyszacego2013_03

Wycieczki i imprezy

12.11.2013 roku uczniowie gimnazjum i liceum wzięli udział wycieczce do Obozu Koncentracyjnego w Oświęcimiu.

Ponadto  uczestniczyli  w różnych imprezach organizowanych na terenie naszej szkoły;

Wrzesień 2013

 1. Sprzątanie Świata.
 2. 12.09. – wyjście na imprezę pt. „Lubię siatkę” do Katowic – Szopieic.
 3. 30.09. – Dzień Chłopaka.

Poniżej fotoreportaż z imprezy „Lubię siatkę”.

Październik 2013

  1. 15.10. – Akademia z okazji święta KEN.
  2. 31.10 – Halloween – wykonanie dekoracji na drzwi do klasy.

Poniżej fotoreportaż z Hallowenowego konkursu zorganizowanego w naszej szkole.

Listopad 2013

 1. 08.11. – Dzień Niesłyszącego.
 2. 30.11. – zabawa Andrzejkowa (lanie wosku, wróżby).

Grudzień 2013

 1. 06.12. – Mikołajki klasowe
 2. 20.12. – wigilia klasowa i Jasełka.

Styczeń 2014

 1. 20.01. – 02.02 – Ferie zimowe
 2. 21 i 22 01. – Dzień Babci i Dziadka

Kalendarz imprez na drugi semestr 2013/14

Luty 2104

 1. 14.02 – Walentynki

Marzec 2014

 1. 21.03. Pierwszy Dzień Wiosny

Kwiecień 2014

 1. 16.04. – śniadanie wielkanocne

Maj 2014

 1. Apel z okazji świeta 1 maja i 3 maja
 2. 26.05. – Dzień Matki

Czerwiec 2014

 1. 01.06. – Dzień Dziecka
 2. 23.06 – Dzień Ojca
 3. 27.06 – zakończenie roku szkolnego
 4. WAKACJE!

Młodzież gimnazjum wspierała także, różne akacje charytatywne odbywające się na terenie naszej placówki były to m.in.: Góra Grosza, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Pełna miska dla schroniska.

Dni wolne od zajęć edukacyjnych w gimnazjum

06.01 2014r.  – (poniedziałek) – Święto Trzech Króli

20.01 – 02.02 2014r. – ferie zimowe

17–22. 04 2014r. –  przerwa świąteczna – Wielkanoc

23-25.04. 2014r. – egzaminy gimnazjalne klas III

01.05.2014r. – Święto Pracy

03.05.2014r. – Uchwalenie Konstytucji 3 Maja

19.06.2014r. – Boże Ciało

28.06. 2014r. – Wakacje