Szkoła Policealna

Szkoła Policealna nr 11 w Katowicach
specjalność: Technik organizacji reklamy 

W Zespole funkcjonuje jedna grupa słuchaczy szkoły policealnej. Szkoła policealna przygotowuje do wykonywania zawodu technika organizacji reklamy. W każdym roku nauki odbywa się miesięczna praktyka zawodowa. Do tej pory nasi słuchacze przechodzili praktyki w Drukarni Archidiecezjalnej w Katowicach. Nauka trwa dwa lata i kończy się egzaminem zawodowym (część praktyczna i teoretyczna).

Szkoła policealna w naszym Zespole funkcjonowała w latach 2006 do 2013. Obecnie, decyzją Ministra Oświaty, tego typu szkoły przekształciły się w 5 – letnie technika, tzn. w szkoły średnie.

Absolwenci naszej szkoły częściowo realizują się w zawodzie technika organizacji reklamy lub innych zawodach pokrewnych. Część naszych byłych uczniów podjęła pracę bądź współpracę z Drukarnią Archidiecezjalną w Katowicach. Są bardzo cenieni jako solidni i wykwalifikowani pracownicy. Pozostali absolwenci kontynuują naukę na Uczeniach Wyzszych, m.in. w Wyzszej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, Politechnice Śląskiej w Gliwicach czy na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.