Wędrówki szlakami nowoczesnej edukacji – zajęcia dla katowickich szkół.

[fb_button]

foto_fundusze_europejskie01

Dokumenty:

  1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa – Przeczytaj/Pobierz plik PDF
  2. Załącznik 1a (Formularz zgłoszeniowy) – Przeczytaj/Pobierz plik PDF
  3. Załącznik 1b (Formularz zgłoszeniowy) – Przeczytaj/Pobierz plik PDF
  4. Załącznik 2 (Pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka/podopiecznego w projekcie) –
    Przeczytaj/Pobierz plik PDF
  5. Załącznik 3a (Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku) – Przeczytaj/Pobierz plik PDF
  6. Załącznik 3b (Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku) – Przeczytaj/Pobierz plik PDF

stopka_program_unijny01

 

[fb_button]